Nyilatkozat kiszerelés csökkenésről

A Kalócz-ker Kft (6065 Lakitelek, Alkotmány út 11. adószám: 11980195-2-03) nagykereskedelmi egysége a

1/2024. (I. 9.) Korm. rendelet 3.§-ban foglaltak alapján,

3. § (1) Ha egy adott termék esetén, a 2020. január 1. és 2023. július 1. között a gyártó által gyártottakhoz képest új, kisebb – így különösen kisebb tömegű vagy térfogatú – kiszerelési egység kerül forgalomba hozatalra, a kereskedő köteles a termék kereskedő általi forgalmazásának megkezdésétől számított 2 hónapig az érintett termék kapcsán feltüntetni a kiszerelés változására utaló és a kereskedelemért felelős miniszter által meghatározott tartalmú és formájú figyelemfelhívó tájékoztatást.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az érintett termék forgalomba hozatalára 2023. július 1. és 2024. február 1. között került sor, és a terméket a kereskedő továbbra is forgalmazza.

(3) Nem köteles a kereskedő az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást kihelyezni abban az esetben, ha az új, kisebb – így különösen kisebb tömegű vagy térfogatú – kiszerelési egység gyártó általi bevezetésére a korábbi kiszerelési egységek 6 hónapon belül történő kivezetése nélkül kerül sor, és a korábbi kiszerelési egységeket a kereskedő továbbra is forgalmazza.

(4) A kereskedő az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében magyarországi gyártás esetén a gyártó, ettől eltérő esetben az első magyarországi forgalomba hozó, valamint a nagykereskedő köteles – az érintett termék kereskedő részére történő első értékesítése alkalmával – a termék kísérő dokumentációjában vagy más módon írásban a kereskedő részére megfelelő tartalmú tájékoztatást nyújtani a termék kiszerelésének csökkenéséről és a korábbi kiszerelési egységek esetleges kivezetéséről.

(5) Magyarországi gyártás esetén a gyártó, ettől eltérő esetben az első magyarországi forgalomba hozó, valamint a nagykereskedő a (4) bekezdés és a 8. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének első alkalommal történő teljesítésével egyidejűleg köteles a kereskedő részére nyújtott tájékoztatással megegyező tartalommal tájékoztatást nyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére.”

nem forgalmaz olyan termékeket melyek kiszerelése csökkent volna.